Zawory bezpieczeństwa

3/2-drogowy zawór bezpieczeństwa