do wspawania

Z przyłączem do wspawania
Osłona termometryczna do wspawania (jednoczęściowa)
Wersja wg DIN 43772 forma 4, 4F
Do spawu arbitalnego
Wieloczęściowa, międzynarodowa konstrukcja
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania