Zawory napełniające

Zespół rozruchowy, uruchamiany elektrycznie