z przyłączem kołnierzowym

Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa). Części zwilżane wykonane z materiałów specjalnych z podkładką
Wersja Vanstone
Wersja wg DIN 43772 forma 4, 4F
Osłona termometryczna. Wieloczęściowa, międzynarodowa konstrukcja
Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa) Wersja skęcana i do spawania
Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa). Wersja z pełnym lub częściowy przetopem
Osłona termometryczna z przyłączem kołnierzowym (wieloczęściowa)
Pokryta tantalem lub części zwilżane z materiałów specjalnych