Sprzęgi kompensujące

Sprzęg kompensujący, kształt A
Sprzęg kompensujący, kształt B
Sprzęg kompensujący, kształt C
Sprzęg kompensujący sferyczny
Sprzęg kompensujący z płytą