Motto

"Czerpiemy radość z Waszego zadowolenia, a Wasze zaufanie jest naszą inwestycją"

Misją firmy ASC Technologie jest zrozumieć i reagować na potrzeby swoich Klientów oraz oferować najlepsze na rynku rozwiązania w zakresie armatury przemysłowej, automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno - pomiarowej oraz serwisu.

Podstawowym celem strategicznym jest zapewnienie naszym Klientom kompleksowej obsługi w zakresie dostaw wyrobów o wysokiej jakości w uzgodnionych terminach, satysfakcjonujących odbiorcę i dostawcę cenach, a także udzielanie wszechstronnej, fachowej informacji o oferowanych wyrobach, zasadach ich doboru oraz zamienności. 

Pragniemy być sprawną organizacją stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę, a naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie Klientów. 

Wszystkie nasze działania skupiają się na utrzymaniu znaczącej i stale rosnącej pozycji na rynku oraz uzyskaniu opinii firmy niezawodnej, uwzględniającej potrzeby wszystkich naszych odbiorców i partnerów.

Powyższe cele realizujemy poprzez :

  • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu techniczno - handlowego, który udziela informacji i realizuje zapotrzebowanie w wyroby wysokiej jakości renomowanych firm światowych
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • poszerzanie oferty świadczonych usług o nowe obszary
  • ciągłe doskonalenie organizacji obsługi Klientów;
  • dostosowanie procesów wewnętrznych do oczekiwań stawianych przez otoczenie rynkowe
  • monitorowanie poziomu satysfakcji i zadowolenia Klienta, jego obiektywnej oceny i doskonaleniu obsługi odbiorców poprzez ciągłą analizę rynku producentów nowoczesnych wyrobów wysokiej jakości
  • konsekwentna i pełna realizacja ustalonych Procedur i Instrukcji WSZJ
  • koleżeńska i lojalna współpraca z pracownikami na związanych stanowiskach
  • wspieranie wszelkich prac zmierzających do doskonalenia świadczonych usług oraz dążenie do realizacji oczekiwań stawianych przez Naszych Klientów (odbiorców)