Zespoły ustalające LU1

Zespół ustalający położenie tłoka
Zespół ustalający położenie tłoka