z przyłączem sterylnym

Do sterylnych procesów technologicznych
Jednoczęściowa z przyłączem sterylnym
Osłona termometryczna do aplikacji sterylnych do spawu arbitalnego