termometry bimetaliczne

Wersja przemysłowa
wycofany
Wersja przemysłowa
wycofany
Termometr bimetaliczny z elektrycznym sygnałem wyjściowym PT100
wycofany
Wersja ze stali CrNi
Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym
wycofany
Termometr bimetaliczny Dla techniki grzewczej
Do ciepłownictwa przemysłowego
Do systemów chłodnicznych i klimatyzacyjnych
Wersja standardowa
Wersja przemysłowa
Termometr bimetaliczny Wersja przemysłowa wg ASME B40.200
Termometr bimetaliczny Wersja przemysłowa wg EN 13190
  •  
  • 1 / 2