Zawory odcinające

Zawór zamykający 3/2-drogowy, uruchamiany mechanicznie
Zawór 2/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany pneumatycznie
Zawór 3/2-drogowy, uruchamiany elektrycznie