z przyłączem gwintowannym

Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym (jednoczęściowa) pod klucz sześciokatny lub płaski
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania (wieloczęściowa). Wersja wg DIN 43772 forma 2, 3, 2G, 3G
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym (wieloczęściowa). Wersja wg DIN 43772 forma 5, 8
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym (jednoczęściowa). Wersja wg DIN 43772 forma 6, 7, 9
Wieloczęściowa, międzynarodowa konstrukcja
Osłona termometryczna z przyłączem gwintowym lub do wspawania (wieloczęściowa)