powrót do kategorii

AR208

Wielokanałowy rejestrator danych
powrót do kategorii

AR208

Wielokanałowy rejestrator danych
 • pomiar i rejestracja temperatury z czujników termorezystancyjnych i termoparowych oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, poziom, przepływ, prędkość, itp.) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷850Ω), możliwość prezentacji i rejestracji od 1 do 8 kanałów pomiarowych
 • 8 wejść pomiarowych uniwersalnych (Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000, J, K, S, R, T, B, E, N, 0/4-20mA, 0-10V, 0-60 mV, 0÷850Ω), nie izolowanych galwanicznie
 • 4 wyjścia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową i wizualną stanu pracy oraz powiadamianiem e-mail, programowalną charakterystyką i możliwością przypisania do dowolnych kanałów pomiarowych wyzwalających alarm, do wyboru przy zamówieniu:
 • przekaźnikowe 5A / 250Vac (dla obciążeń rezystancyjnych)
 • SSR (typu NPN OC, opcja) 24V z rezystorem 850Ω
 • zapis danych w standardowym pliku tekstowym znajdującym się w wewnętrznej pamięci rejestratora (4GB) lub pamięci USB w systemie FAT z możliwością edycji w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel czy OpenOffice Calc
 • bogate standardowe wyposażenie w interfejsy szeregowe: USB (do współpracy z komputerem oraz pamięciami USB), RS485 (MODBUS-RTU) i Ethernet (100base-T, usługi i protokoły TCP/IP: MODBUS-TCP, serwer HTTP, klient SMTP, DHCP, ICMP, klient DDNS, itp.)
 • szczelna obudowa (IP65) zapewniająca dużą niezawodność pracy dzięki wysokiej odporności przed wnikaniem wody i pyłów oraz szkodliwą kondensacją pary wodnej we wnętrzu urządzenia
 • serwer www do współpracy z dowolną przeglądarką internetową (Opera, IE, Firefox, itp.), strona zawiera informacje o aktywnych kanałach pomiarowych, czasie, stanie wyjść, rejestracji, itp. z możliwością prezentacji wykresów za pomocą usługi Google Chart API (dla wykresów wymagany jest stały dostęp do internetu), zobacz więcej...
 • usługa DDNS umożliwiająca łatwy dostęp poprzez globalną sieć Internet do rejestratora przyłączonego do sieci nie posiadającej stałego publicznego adresu IP za pomocą przyjaznego adresu internetowego zdefiniowanego przez użytkownika, usługa dostępna jedynie dla zarejestrowanych klientów popularnych serwisów DDNS takich jak DynDNS (www.dyndns.org) , No-IP (www.no-ip.com) i DNS-O-Matic (www.dnsomatic.com)
 • możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych na pamięci USB oraz za pomocą portu USB komputera lub poprzez Ethernet
 • kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT, 320x240 punktów (QVGA) z ekranem dotykowym, regulacją jasności oraz programowalnym kolorem tła dla poszczególnych kanałów pomiarowych
 • programowalny język menu (polski, angielski) obejmujący również wersję strony zapisanej w serwerze www
 • graficzne i tekstowe metody prezentacji wartości mierzonych (liczby, bargraf, licznik, wykres)
 • grupowanie kanałów pomiarowych do wyświetlania z autoformatowaniem ekranu
 • programowalny przycisk F do szybkiego wyboru jednej z dostępnych funkcji: stop/start rejestracji, kopiowanie lub przenoszenie archiwów na pamięć USB, blokada wyjść, alarmów dźwiękowych lub ekranu dotykowego i klawiatury, status urządzenia i usług internetowych
 • szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji (ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, nad lub pod progiem zezwolenia powiązanym z dowolnym kanałem pomiarowym)
 • wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym (do 8 lat ciągłej pracy)
 • wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetworników obiektowych
 • kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar (automatyczna lub stała)
 • dostępne bezpłatne oprogramowanie umożliwiające prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników (ARsoft-LOG) oraz konfigurację parametrów (ARsoft-CFG)
 • programowalne rodzaje wejść, zakresy wskazań, nazwy kanałów i grup pomiarowych, opcje rejestracji, alarmów, wyświetlania, komunikacji, dostępu oraz inne parametry konfiguracyjne
 • dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem użytkownika lub bez hasła
 • sposoby konfiguracji parametrów:
 • z klawiatury foliowej i ekranu dotykowego umieszczonego na panelu przednim
 • poprzez USB, RS485 lub Ethernet i bezpłatny program ARsoft-CFG (7/10/11) lub aplikację użytkownika, protokół komunikacyjny MODBUS-RTU i MODBUS-TCP
 • z plików konfiguracyjnych zapisanych w pamięci USB lub na dysku komputera
 • dostępna ochrona danych pomiarowych przed niepowołaną modyfikacją (suma kontrolna)
 • intuicyjna obsługa i czytelna sygnalizacja stanów pracy urządzenia (rejestracji, transmisji, itp.)
 • zapis danych do zapełnienia pamięci (4GB wystarczy na co najmniej 500 dni ciągłej pracy z zapisem 8 kanałów co 1s)
 • jednoczesna rejestracja danych z wszystkich aktywnych wejść pomiarowych
 • wysoka dokładność i odporność na zakłócenia
 • możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania rejestratora z pamięci USB, zgodność programowa z AR207
 • wymiary: 200 x 195 x 93 mm, masa: ~1050g
 • zasilanie:
 • sieciowe 230Vac (85÷260 Vac) / 7VA
 • niskonapięciowe (opcja) 24Vac (20÷50 Vac) / 7VA, 24Vdc (22÷72 Vdc) / 7W
 • znamionowe warunki użytkowania: 0÷50°C, <100%RH
 • dostępne akcesoria:
 • pamięć USB (2 lub 4GB)