powrót do kategorii

Model SONO M460

Grubościomierz Ultradźwiękowy
powrót do kategorii

Model SONO M460

Grubościomierz Ultradźwiękowy

SONO M460 to nowoczesny grubościomierz ultradźwiękowy przeznaczony do wykonywania bardzo precyzyjnych, szybkich i nieniszczących pomiarów grubości w zakresie od 0,7mm do 600mm. Przyrząd został opracowany dla szerokiego kręgu odbiorców. Urządzenie współpracuje z wieloma głowicami umożliwiającymi pomiar grubości ścianek rur, zbiorników, elementów konstrukcyjnych zarówno w zakresie małych grubości jak również takich, których temperatura może dochodzić nawet do 300 ⁰C, a także przedmiotów skorodowanych i pokrytych warstwą ochronną.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania przyrząd umożliwia płynną regulacji prędkości fali ultradźwiękowej stosownie do badanych materiałów w zakresie od 1000 do 9999 m/s. Istnieje również możliwość korzystania z gotowych zaprogramowanych ustawień prędkości fali dla 22 typów materiałów w tym podstawowych takich jak: stal, stal niemagnetyczna, aluminium, mosiądz, miedź, żelazo, żeliwo, złoto, srebro, cynk, cyna, nikiel, tytan, żywica epoksydowa, pleksiglas, PVC, ceramika. W celu uzyskania jeszcze dokładniejszego wyniku pomiaru SONO M460 umożliwia przeprowadzanie kalibracji wykonywanej przez użytkownika na próbkach mierzonych materiałów. Dodatkowo możliwy jest wybór rozdzielczości wyświetlanego wyniku pomiaru: 0,1 / 0,01/ 0,001mm. lub 0,1in, 0,001in, 0,0001in.

Grubościomierz został wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT LCD 320x240 z możliwością płynnej regulacji jasności. Wyświetlacz zapewnia bardzo dobre warunki pracy zarówno w pomieszczeniach jak również na zewnątrz przy wysokim nasłonecznieniu. Komfortu pracy dopełnia ergonomiczna klawiatura z intuicyjnym rozmieszczeniem klawiszy umożliwiająca łatwe poruszanie się po menu przyrządu oraz dostęp do wszystkich funkcji.   

Funkcje

Współpraca z głowicami ultradźwiękowymi o różnych parametrach, umożliwiającymi pomiar także materiałów bardziej tłumiących np. plastików, oraz elementów, których temperatura może dochodzić do 300 ⁰C.

Zakres pomiarowy 0,7 – 600mm - pomiar w trybie P-E (Pulse - Echo) *

 • głowica ultradźwiękowa MPE7 7MHz w zakresie od 0,7 – 200 mm  (opcja) ,
 • głowica ultradźwiękowa MPE5 5MHz w zakresie od 1,0 – 600 mm  (opcja) ,
 • głowica ultradźwiękowa MEE5 5MHz w zakresie od 2,0 – 600 mm  (opcja) ,
 • głowica ultradźwiękowa MPE2 2,5MHz w zakresie od 3,0 – 300 mm (materiały tłumiące, plastiki –  (opcja) ,
 • głowica ultradźwiękowa MHT5 5MHz w zakresie od 1,5 – 600 mm (wysokie temperatury max 300 ⁰C –  (opcja) .

Zakres pomiarowy 2,5 – 100mm - pomiar z pominięciem powłoki ochronnej, korozji w trybie E-E (Echo - Echo) * :

 • głowica ultradźwiękowa MEE5 5MHz w zakresie od 2,5 – 100 mm  (opcja) .

* - zakresy pomiarowe w odniesieniu do stali wzorcowej

Pomiar grubości ścianek rur o średnicy ≥ 15mm.

 • Automatyczna kompensacja głowicy ultradźwiękowej w funkcji temperatury oraz zużywania się części roboczej z wykorzystaniem wbudowanego wzorca.
 • Płynna regulacja prędkości fali ultradźwiękowej dla badanych materiałów w zakresie od 1000 do 9999 m/s.
 • Możliwość korzystania z gotowych zaprogramowanych ustawień prędkości fali dla 22 typów materiałów. 
 • Możliwe rodzaje kalibracji:

 kalibracja na wbudowanym wzorcu z możliwością wyboru materiału lub prędkości,

 kalibracja jedno lub dwupunktowa na wzorcach zewnętrznych np. wykonanych z materiałów poddawanych badaniom.

 • Możliwość wyboru trzech rozdzielczości wyświetlanego wyniku pomiaru: 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm lub 0.01in, 0,001in, 0,0001in.
 • Dokładność pomiaru ± 0,4% ± 0,04mm.
 • Możliwość prowadzenia pomiarów w trzech trybach:

 normalny – pomiar i natychmiastowy wynik,

skanowanie – przesuwanie głowicy po badanym materiale z możliwością obserwacji zmieniającego się odczytu w zależności od grubości mierzonego elementu,

różnicowy – pomiar i natychmiastowy wynik z podaniem różnicy grubości pomiędzy wartością zmierzoną, a wartością grubości zaprogramowaną        przez użytkownika.  

 • Możliwość ustawienia dwóch progów alarmowych (limit górny-limit dolny). Po przekroczeniu któregokolwiek z progów przyrząd wyświetla wynik pomiaru w kolorze czerwonym oraz ostrzega dźwiękiem.
 • Wzorzec testowy wbudowany w przednią część grubościomierza.
 • Możliwość ustawienia czasu jaki ma upłynąć do automatycznego przyciemnienia wyświetlacza (oszczędność akumulatorów) w funkcji bezczynności.
 • Możliwość ustawienia czasu jaki ma upłynąć dla automatycznego wyłączenia przyrządu (oszczędność akumulatorów)  w funkcji bezczynności, jeżeli użytkownik przestał wykonywać pomiary i nie wyłączył urządzenia.
 • Możliwość wyłączenia/włączenia sygnalizacji dźwiękowej klawiszy.
 • Możliwość wyłączenia/włączenia sygnalizacji alarmów.
 • Możliwość wyboru języka menu:  polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, chiński.
 • Możliwość regulacji jasności wyświetlacza.
 • Możliwość wyboru jednostek pomiarowych mm lub cale.
 • Zegar wskazujący datę i godzinę.
 • Wskaźnik naładowania akumulatora.
 • Zasilanie przyrządu oraz ładowanie akumulatorów  za pośrednictwem zasilacza – ładowarki.  Czas ładowania od 1h - 4h.
 • Możliwość zasilania przyrządu dwoma bateriami AA 1,2V.
 • Czas pracy z użyciem akumulatorów o pojemności 2700 mAh 1,2V ~ 30h.
 • Zakres temperatur pracy od -10 ⁰C do +50 ⁰C.
 • Wymiary 139 x 76 x 27 mm; z osłoną silikonową: 142 x 81 x 34mm; ze wzmocnioną osłoną silikonową 143 x 85 x 39mm.
 • Waga z akumulatorami i wzmocnioną osłoną silikonową około 350g.