Termometry do laboratorium

w oprawie niklowanej

Termometr jest przeznaczony do kontroli temperatury w pomieszczeniach.
Zakres wskazań:

  • -20/+50°C rtęciowy, płynowy
  • -50+50°C plynowy

Wartość działki elementarnej: 0,5°C
Maksymalny błąd wskazań: +/-0,5°C

Zastosowanie:

  • laboratoria zakładowe
  • laboratoria badawcze
  • apteki
  • stacje sanitarno - epidemiologiczne
  • zakłady medyczne
  • laboratoria akredytowane PCA
  • laboratoria lnspektoratów Weterynaryjnych