Pierścieniowy przetwornik siły do 500 kN model 6210

Nowość

Zastosowanie

  • Pomiar sił naprężających
  • Inżynieria instalacyjna
  • Narzędzia tnące
  • Sprzęt pomiarowy i kontrolny
  • Ustawienia testowe

Specjalne właściwości

  • Pomiary siły, załączone 2 dyski adaptera
  • Kompaktowe i małe wymiary, prosta instalacja
  • Bardzo niska wysokość instalacji
  • Klasa ochrony IP65
  • Dokładność 1 lub 3 % pełnej wartości skali

Opis

Przetworniki w miniaturowej konstrukcji zostały zaprojektowane z myślą o małych wymiarach. Dzięki swojej kompaktowości nadają się do szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych i laboratoryjnych. Małe wymiary umożliwiają zastosowanie przetwornika tam gdzie siły pomiarowe transmitowane są bezpośrednio przez przetwornik.

Przetworniki o tego rodzaju konstrukcji są odpowiednie do pomiaru sił ściskających i naprężających i dostępne są w zakresach pomiarowych od 15 kN ... 500 kN.

Przetworniki te stosowane są w aplikacjach, dla których prosta instalacja i duża powierzchnia styku są czynnikami decydującymi.

Wprowadzenie siły jest prostopadłe do osi ogniwa przetwornika.

Uwagi

W celu uniknięcia przeciążenia, zalecane jest podłączenie elektryczne przetwornika podczas instalacji i monitorowanie zmierzonej wartości.

Stosowana siła musi być mierzona koncentrycznie i być wolna od sił poprzecznych.

Przetworniki te należy montować na równej powierzchni.