Modele D-10-7, D-11-7

Przetwornik ciśnienia z interfejsem Profibus® DP, wersja standardowa lub z membraną czołową

Zastosowania

  • Automatyka
  • Stanowiska testowania
  • Ogólne zastosowania przemysłowe

Specjalne właściwości

  • Interfejs Profibus® DP (EN 50 1730)
  • Wysoka dokładność do 0.1 % obejmująca wpływ temperatury
  • Inteligentny czujnik z usługami kalibracji i dignostyki
  • Szybkość transmisji do 12 MBodów 
  • Zakresy ciśnień: 0 ... 250 mbar do 0 ... 1000 bar

Specyfikacje

PROFIBUS DP (zdecentralizowane peryferia) oznacza szybką, cykliczną i oznaczoną wymianę danych procesowych pomiędzy modułem nadrzędnym bus oraz przyporządkowanymi urządzeniami podrzędnymi. Niniejszy proces jest oparty na dobrze sprawdzonej technologii transmisji RS485.

Technologia Bus
Sieć PROFIBUS DP jest dostępna w tle każdego systemu Profibus PA za złączem segmentu. W oparciu o szybką i tanią technologię transmisji PROFIBUS DP jest najlepszym wyborem do zastosowań w dziedzinach, które nie są iskrobezpieczne (nie Ex).

Sercem nadajnika PROFIBUS-DP jest zaprojektowany czujnik ze zintegrowaną dynamiczną kompensacją temperatury. W zakresie temperatury od 0 do +50 °C (+32 do +122 °F) dokłdnośćwysnosi do 0,1% bez dodatkowego błęu temperaturowego.

Czujniki precyzyjne WIKA
Ze względu na całkowicie zespawane, produkowane na miejscu czujniki cienkowarstwowe oraz piezo, nie są konieczne dodatkowe materiały uszczelniające. Czujniki produkowane przez firmę WIKA są znane zewzględu na ich wysoką odporność na zmiany obciążenia, piki ciśnień oraz dobrą powtarzalność.

Bezpieczeństwo
Odpowiednie procedury EMC w połączeniu ze zintegrowanym elementem oddzielenia galwanicznego gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa danych przy szybkości transmisji do 12 Mbodów.

Szereg procedur diagnostycznych, jak również określenie temperatury mediów można wykonywać poprzez PROFIBUS DP zgodnie z EN 50 170. Wtyczka okrągła M 12 x 1 zgodnie z IEC60 947-5-2 do transmisji danych (5-pinowa) i zasilacze (4-pinowe) o ochronie do IP 65 gwarantują proste i bezpieczne podłączenie do szyny.