Modele A-AI-1, A-IAI-1

Wyświetlacz przyłączalny do przetworników. Wersja standardowa lub z Ex

Zastosowanie

  • Budowa instalacji
  • Maszyny
  • Stoiska do prób
  • Pomiar poziomu
  • Ogólne zastosowania przemysłowe

Specjalne właściwości

  • Wyświetlany zakres -1999 ... 9999
  • Przyłączalny do przetwornika za pomocą wtyczki typu L wg DIN 43 650 i sygnału wyjściowego 4 ... 20 mA
  • W pełni regulowany na miejscu
  • Sopień ochrony IP 65
  • Ochrona przeciwwybuchowa II 2G EEx ib IIC T4 (model A-IAI-1)

Opis

Przyłączalny wyświetlacz model A-AI-1 lub A-IAI-1 jest idealnym rozwiązaniem dla lokalnego odczytu z jednoczesną transmisją sygnału.

Ze względu na swoje uniwersalne programowanie i prosty montaż możliwe jest podłączenie wyświetlacza nawet jeśli przetwornik jest już w użyciu. Nie jest wymagane dodatkowe zasilanie.

Operator jest prowadzony przez wszystkie kroki programu wymagane przez logicznie zorganizowane menu z prostymi charekterystykami na wyświetlaczu LCD.

Wszytkie programowalne parametry są przechowywane w pamięci EEPROM i przechowywane na wypadek awarii zasilania.

Iskrobezpieczny wyświetlacz przyłączalny model A-IAI został opracowany do użytku w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Ten iskrobezpieczny wyświetlacz przyłączalny może być połączony z  przetwornikiem iskrobezpiecznym i z iskrobezpiecznym izolatorem sygnału lub zasilaczem przetwornika iskrobezpiecznego do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem strefa 1.

Wyświetlacz jest wyposażony w zintegrowany układ autoodiagnozy monitorujący funkcje podstawowych części wskaźnika w sposób ciągły. Zintegrowana autodiagnoza wraz z komunikatami o błędach dla zerwania czujnika i górnym lub dolnym odchyleniu od zakresu zapewnia wysokie bezpieczeństwo ekploatacji.

Solidna i zwarta obudowa z tworzywa zapewnia stopień ochrony IP 65, dzięki czemu przyrząd idealnie nadaje się do bardzo różnych zastosowań przemysłowych.