Modele IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych

Zastosowania

  • Przemysł chemiczny, petrochemiczny
  • Przetwórstwo ropy naftowej i gazu
  • Budowa maszyn

Specjalne właściwości

  • Zakresy pomiarowe 0 ... 0.1 do 0 ... 1,000 bar
  • Aprobaty do stosowania w strefach niebezpiecznych ATEX, FM i CSA
  • Odpowiednie dla SIL 2 wg IEC 61508/IEC 61511

Specyfikacje

Aby spełnić najwyższe normy
Niniejsze iskrobezpieczne przetworniki ciśnień zostały specjalnie zaprojektowane i spełniają wymagania większości trudnych zastosowań przemysłowych w strefach niebezpiecznych. Przetworniki te spełniają wymagania stosowanych na całym świecie aprobat, takich jak ATEX, FM, CSA. Wszystkie dane związane z aprobatami są podane na etykiecie produktu. Globalnemu charakterowi niniejszego produktu zostało przypisane specjalne znaczenie. Program magazynowy zapewnia krótkie terminy dostaw.

Budowa
Wszystkie części mające kontakt z medium wykonane są ze stali kwasoodpornej i są hermetycznie zespawane. Tak więc nie występują ograniczenia co do materiału uszczelnień w oparciu o media poddane ciśnieniu. Zwarta obudowa też jest wykonana ze stali kwasoodpornej i zapewnia stopień ochrony IP 65 (specjalne wersje do IP 68).

Modele IS-21-S i IS-21-F z membraną czołową są szczególnie przydatne do pomiaru lepkich płynów lub mediów zawierających cząstki mogące zatkać przyłącza ciśnieniowe standardowych przetworników przemysłowych. W ten sposób zapewnione jest bezusterkowe wykonywanie pomiarów. Model IS-2x-F posiada obudowę polową, co umożliwia stosowanie go w ryzykownych warunkach roboczych i/lub bezpośrednie oprzewodowanie kabli.

Napięcie zasilania
Nadajniki są zasilane za pomocą odpowiednich iskrobezpiecznych transformatorów liniowych lub poprzez typową barierę diody Zenera z wejściem mocy 10 ... 30 V.