Model IS-20-H

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do pomiaru najwyższych ciśnień w strefach niebezpiecznych

Zastosowanie

  • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
  • Zakłady produkcji polietylenu

Specjalne właściwości

  • Zakresy ciśnień: 0 ... 1,600 bar do 0 ... 6,000 bar względne
  • Nielniowość: 0.2 % BFSL
  • Sygnały wyjściowe: 4...20 mA
  • Przyłącza procesowe: M16 x 1.5 wewnętrzny, M12 x 1.5 wewnętrzny, 9/16-18 UNF wewnętrzny
  • Przyłącza elektryczne: przyłącze DIN, M12 x 1, przewód, obudowa polowa

Specyfikacje

Globalna ochrona przed wybuchem
Przetworniki te spełniają aprobaty takie jak ATEX, FM, CSA, które sa odpowiednie na całym świecie. Wszystkie wymagane dane w połączeniu z aprobatą zawarte są na etykiecie produktu. Zatem szczególny nacisk zostaje położony na globalność produktu.

Struktura
Wszystkei części zwilżane są specjalnie przystosowane do niezwykle wysokich zakresów ciśnień. Zwarta obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i zapewnia stopień ochrony przynajmniej  IP 65 (wersje specjalne do IP 67).

Przetworniki są dostarczane poprzez odpowiednie iskrobezpieczne transformatory liniowe lub poprzez typową barierę diodową Zenera z wejściem mocy 10 ... 30 V. Sygnał wyjściowy to 4 ... 20 mA, 2-przewodowy.

Wysoka stabilność na stałe obciążenia
Ze względu na specjalnie zaciśnięty element sensora osiągnięta zostaje wysoka stabilność na stałe cykle obciążeniowe nawet w procesach bardzo dynamicznych. Ponadto, sprawdzona technologia WIKA gwaratuje wysoką dokładność i długoterminową stabilność przetworników ciśnienia.

Ponieważ możliwych jest kilka przyłączy ciśnieniowych i elekrycznych, użytkownik może znaleźć optymalne rozwiązanie dla swojego zadania pomiarowego.

Produkt jest połączeniem odpowiednich cech przetwornika iskrobezpiecznego i niezykle wysokich charakterystyk wysokiego ciśnienia.