do separatorów membranowych

do separatorów membranowych

Modele 910.19, 910.20, 910.23

Kołnierz blokowy, kołnierz siodłowy lub kołnierz blokowy dla rur z płaszczem
910.19, 910.20, 910.23

Model 910.27

Pierścień spłukujący
910.27

Model 910.61

System adapterów dla urządzeń pomiarowych z przyłączem higienicznym G1
910.61