Działy firmy

 

serwis, projekty, termowizja, inwestycje

Imię i nazwisko: Przemysław Bartkowiak
tel.: 501785777
email: p.bartkowiak@asctechnologie.pl
   

 

 

 

 

armatura parowa, zawory i pneumatyka ASCO NUMATICS

Imię i nazwisko: Sławomir Gajc
tel.: 506109506
email: s.gajc@asctechnologie.pl
   

 

 

 

pracownia ciśnień, administracja Będzin

Imię i nazwisko: Teresa Żelezik
tel.: 512431257
email: bedzin@asctechnologie.pl
   

 

 

 

 

aparatura kontolno pomiarowa - pomiary wielkości elektrycznych i fizykochemicznych, serwis mierników elektrycznych

Imię i nazwisko: Barbara Jeziorko
tel.: 512923936
email: b.jeziorko@asctechnologie.pl
   

 

 

 

 

aparatura kontrolno pomiarowa - pomiar ciśnienia, temperatury, kalibracja
kierownik oddziału Południe

Imię i nazwisko: Rafał Lipiński
tel.: 512431252
email: r.lipinski@asctechnologie.pl
   

 

 

 

 

administracja: Poznań
kierownik oddziału

Imię i nazwisko: Julia Sikorska
tel.: 506 109 507 
email: biuro@asctechnologie.pl
   

 

 

 

 

księgowość i windykacja

Imię i nazwisko: Katarzyna Bartkowiak
tel.: 501479378     godz. 8:00 - 14:00
email: ksiegowosc@asctechnologie.pl
   

 

 

 

marketing / sklep internetowy

Imię i nazwisko: Iwona Lipińska
tel.: 502699596
email: i.lipinska@asctechnologie.pl