Oferty specjalne

Instalacje parowe

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz zalet, para wodna jest bardzo często wykorzystywanym nośnikiem energii cieplnej. W porównaniu do innych rodzajów nośników, to właśnie para wodna odznacza się możliwością przeniesienia dużej ilości energii przy stosunkowo niewielkiej masie. Ponadto wytwarzana jest przed odparowanie wody, a więc w naszych warunkach „surowca” taniego oraz dostępnego w dużych ilościach, a ponadto przyjaznego dla środowiska. System regulacji ciśnienia pary wodnej nasyconej umożliwia dostosowanie temperatury nośnika do bieżących potrzeb procesu technologicznego.

Instalacje parowe – o czym pamiętać przy projektowaniu?

Przy planowaniu sprawnej i bezpiecznej instalacji parowej konieczne jest uwzględnienie kilku bardzo istotnych parametrów:

 • Średnice przewodów parowych dobiera się biorąc pod uwagę maksymalną dopuszczalną prędkość przepływu medium.
 • Gdy wykroplony kondensat przepływa w tym samym kierunku, co para, to spadek przewodów powinien być zgodny z kierunkiem przepływu).
 • Gdy przepływ pary jest przeciwny do kierunku przepływu kondensatu, to spadek przewodu powinien być przeciwny do kierunku przepływu.
 • W przypadku przewodów kondensatowych zalanych wielkość średnicy jest uzależniona od odległości od kotła do najniżej i najdalej położonego grzejnika.

Najważniejsze elementy instalacji parowych

Istotne znaczenie dla montażu poszczególnych elementów całego układu ma linia ciśnień – umowna linia poprowadzona na wysokości (ponad poziomem wody w kotle). Uwzględniając jej przebieg odpowiednio montuje się:

 • przewody kondensatowe – wyróżniamy wśród nich przewody niezalane (gdy przeprowadzone są nad linią ciśnień) oraz zalane (gdy poprowadzone są pod linią ciśnień), a także dodatkowo przewody odpowietrzające – poprowadzone przynajmniej na wysokości 300 mm powyżej linii ciśnień, gdy mamy do czynienia z przewodami zalanymi;
 • przewody parowe – powinny znaleźć się powyżej linii ciśnień, to w nich skrapla się kondensat.
 • odwadniacz – jest przeznaczony do odprowadzania wody z instalacji. Bez właściwego i stałego usuwania z układu wody kondensacyjnej bądź skroplin. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów instalacji. Do najpopularniejszych rodzajów odwadniaczy należą:
  • pływakowe – sprawdzają się przy zmiennych ilościach kondensatu. Ten model gwarantuje dużą przepustowość i natychmiastowe , stałe odprowadzenie kondensatu. Jest to gwarancja maksymalnej wydajności odwadniania.
  • termostatyczne z regulatorem membranowym – zaopatrzone są w zawór z termostatem, który otwiera się przy spadku o kilka stopni temperatur kondensatu poniżej temperatury pary nasyconej.
  • bimetaliczne – odznaczają się zwłoką czasową w przypadku dwóch powyższych rozwiązań i reagują odkształceniem pod wpływem temperatury.

Poradnik para wodna

Urządzenia techniki grzewczej pobierz
Gorąca i czysta para pobierz
Wyposażenie kotłów parowych pobierz

Automatyzacja procesów odsalania i odmulania kotłów parowych

pobierz

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe

pobierz
Tablice parowe pobierz